Hoofdmenu

administratiekantoor
belastingadviseur

Inrichting administratie

Voor een ondernemer is de administratie van groot belang; niet alleen omdat het bijhouden van een financiële administratie een wettelijke verplichting is.
De administratie geeft namelijk voortdurend inzicht in de financiële situatie van een bedrijf waardoor de ondernemer alert kan reageren op veranderingen.

Een gedegen en inzichtelijke administratie maakt het opstellen van de jaarstukken een stuk eenvoudiger en werpt bij toekomstige belastingcontroles zijn vruchten af.

De controle kan dan sneller plaatsvinden hetgeen zowel in het belang van de ondernemer als van de Belastingdienst is.

Wanneer u (een gedeelte van) de administratie zelf voert leidt dit tot kostenbesparing enerzijds en anderzijds behoeven betreffende boekhoudkundige bescheiden niet opgestuurd te worden.

Wij adviseren u bij het doelmatig inrichten van uw administratie welke aansluit bij uw onderneming.

Administreren is de eerste stap, de analyse van de cijfers is een tweede stap.
De analyse van de cijfers bespreken wij met u waarin sterke en zwakke punten van de bedrijfsvoering naar voren kunnen komen.

Wij adviseren u bij de economische en financiële aspecten van uw bedrijfsvoering.
Te denken valt aan tussentijdse financiële rapportages, het bespreken hiervan en ondersteuning bij o.a. het nemen van investeringsbeslissingen.