Hoofdmenu

administratiekantoor
belastingadviseur

U denkt aan scheiding of u wordt geconfronteerd met het feit dat uw partner wenst te scheiden.

In beide gevallen is het van belang dat u zich in een vroeg stadium gaat informeren wat de materiele gevolgen zullen zijn van deze scheiding.

Ofschoon er allerlei vragen beantwoord moeten worden zoals o.a. de gezagsvoorziening voor de kinderen, omgangsrecht, bijdrage voor de kinderen, alimentatie voor c.q. van de ex-partner,en toewijzing van de echtelijke woning hebt u naast een advocaat behoefte aan gedegen fiscaal advies.

  • Wat voor fiscale gevolgen hebben de alimentatie-uitkering en eventuele afkoop van alimentatie voor u?
  • Hoe zit het met aftrek met betrekking tot de hypotheekrente van de (voormalige) eigen woning?
  • Welke kosten van de advocaat zijn fiscaal aftrekbaar?
  • Heb ik recht op de bepaalde heffingskortingen zoals alleenstaande ouderaftrek, of aanvullende alleenstaande ouderaftrek ?

Een klein aantal van de fiscale vragen welke bij u naar voren kunnen komen of waarop wij u kunnen wijzen.

Belastingadvies & Administratiekantoor J.C.M Spijkerman V.O.F heeft een specialisme opgebouwd in de fiscale advisering bij echtscheiding en kan u uitgebreid informeren omtrent de consequenties van bepaalde keuzes zodat u achteraf niet geconfronteerd wordt met onverwachte financiële tegenvallers.